פיתוח של תכניות שהות אמן ותמיכה באמנים ומעצבים - בשיתוף אתרים והחברה לפיתוח יפו