top of page

יזום, פיתוח והפקת תחרות הצילום YPHOTO בשיתוף עם YNET ועיריית ת"א
הקמה, אוצרות והפקת גלריית פופ אפ ברצועת החוף של ת"א

bottom of page