פיתוח פרויקטים ויצירת מיצבים אמנותיים במרחב הציבורי