פיתוח, ניהול אמנותי והקמת גלריית רחוב בסמטאות יפו - פרויקט שמהווה מודל לרשויות מקומיות ברחבי הארץ